Skip to main content

Εθελοντές της Αθήνας

Ο εθελοντισμός είναι η κατ’ εξοχήν έκφραση της ατομικής ελευθερίας, της προσωπικής αξιοπρέπειας αλλά είναι και πηγή χαράς. Ο εθελοντισμός με άλλα λόγια συμβολίζει την συνειδητή αντίδραση της ελεύθερης βούλησης των ατόμων στα πρότυπα συμπεριφοράς που στην εποχή μας οροθετούνται από την ανάγκη και την υποχρέωση. Η ανιδιοτελής προσφορά στον κοινό στόχο, προσδίδει πρόσθετο νόημα στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων και ανοίγει το δρόμο προς ένα νέο ηθικά πληρέστερο πολιτισμό.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 έδωσαν την ευκαιρία σε περισσότερα από 160.000 άτομα, Έλληνες και ξένους, να εκφράσουν τη διάθεσή τους για συμμετοχή στο μαζικότερο Πρόγραμμα Εθελοντισμού, το οποίο έχει εκδηλωθεί ποτέ στη χώρα μας. Στόχος της δημοτικής μας παράταξης είναι να πετύχουμε το μαζικότερο πρόγραμμα εθελοντισμού, που είχε ποτέ επιτευχθεί στην Ελλάδα σε επίπεδο Δήμου.

Μέσα από το πρόγραμμα εθελοντισμού «Εθελοντές της Αθήνας» θα δώσουμε την ευκαιρία στις Αθηναίες και τους Αθηναίους, συμμετέχοντας, να δώσουν ζωή σ’ αυτή τη μοναδική πόλη, να νιώσουν ιδιοκτήτες της πόλης τους γιατί η Αθήνα ανήκει στους πολίτες αυτής της πόλης.

Νέοι αλλά και μεγαλύτεροι, επαγγελματίες, έμποροι και φοιτητές, νοικοκυρές και επιχειρηματίες όλοι μπορούν να είναι εθελοντές. Ο καθένας με τον τρόπο που μπορεί διαθέτοντας το χρόνο του, το κέφι του και τη δημιουργική του συμβολή.

Το Πρόγραμμα Εθελοντισμού της δημοτικής μας παράταξης περιλαμβάνει την προσέλκυση, επιλογή, εκπαίδευση και αναγνώριση εθελοντών που θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα εθελοντισμού της Αθήνας.

Προσέλκυση

Η εκστρατεία ενημέρωσης θα περιλαμβάνει συνεργασία με διάφορους φορείς όπως σωματεία, πανεπιστήμια, εθελοντικές οργανώσεις και κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς, καθώς και παρουσιάσεις, ομιλίες, ανακοινώσεις, άρθρα, παρουσιάσεις στον Τύπο, εκδηλώσεις, συνεντεύξεις και πολλές δράσεις στα social media.

Επιλογή-Τοποθέτηση

Η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των εθελοντών σε κατάλληλες θέσεις θα πραγματοποιηθεί μέσω προσωπικών συνεντεύξεων από εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο θα ενημερώνει τους εθελοντές για το περιεχόμενο της εθελοντικής απασχόλησης και τις ανάγκες της διοργάνωσης. Ακολουθεί η προσφορά θέσης εθελοντικής απασχόλησης από το πρόγραμμα εθελοντισμού της Αθήνας στην οποία περιγράφονται ο τομέας και οι ημερομηνίες απασχόλησης και την οποία ο κάθε υποψήφιος καλείται να αποδεχθεί.

Εκπαίδευση

Σκοπός του προγράμματος Εκπαίδευσης είναι να δοθούν τα κατάλληλα εφόδια στους εθελοντές, οι απαραίτητες δηλαδή γνώσεις για τη συμμετοχή τους. Η εκπαίδευση, περιλαμβάνει:

  1. Γενικές πληροφορίες σχετικά με τον Εθελοντισμό και τις δράσεις του Δήμου Αθηναίων.

  2. Εξοικείωση με το χώρο στον οποία πρόκειται να απασχοληθούν.

  3. Εξειδικευμένη εκπαίδευση για την παροχή γνώσεων που θα χρειαστούν για την επιτυχή διεκπεραίωση των συγκεκριμένων καθηκόντων τους.

Αναγνώριση

Η αναγνώριση του έργου και της προσφοράς των εθελοντών αποτελεί βασικό μέλημα του Προγράμματος Εθελοντισμού. Στόχος είναι, όχι μόνο να τιμήσει τους εθελοντές που με την προσφορά και το έργο τους θα συμβάλλουν καθοριστικά στην επιτυχία της διοργάνωσης αλλά και ν’ αφήσει μια κληρονομιά στις επόμενες γενιές.

Οι εθελοντές της Αθήνας θα είναι πρώτα από όλα η κινητήρια δύναμη και η ψυχή όλων των νέων πολιτικών, δράσεων και ενεργειών που θα υλοποιήσει ο Δήμος της Αθήνας. Όλοι οι εθελοντές θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να ζήσουν από κοντά τη μαγεία της αλλαγής της πόλης τους. H συμμετοχή στο πρόγραμμα εθελοντισμού του Δήμου της Αθήνας σημαίνει συμμετοχή στη μεγαλύτερη γιορτή στην πόλη του Πολιτισμού. Η επιτυχία στηρίζεται στη θέληση, το πάθος, την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό τον οποίο θα δείξει ο κάθε εθελοντής.

Δράσεις Εθελοντισμού

Στο μοντέλο λειτουργίας του Δήμου που έχουμε στο μυαλό μας, ο εθελοντισμός έχει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Γι’ αυτό και στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της εθελοντικής προσφοράς και δράσης, η Δημοτική Αρχή της παράταξης μας σχεδιάζει μια σειρά από ενέργειες, αξιοποιώντας παράλληλα τις ήδη υπάρχουσες δομές, με κεντρικό στόχο την ανάδειξη του εθελοντισμού ως ουσιαστική μορφή προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο.

Δημιουργία Μητρώου Εθελοντών

Στόχος μας είναι η δημιουργία βάσης δεδομένων, στην οποία συλλέγονται και ανανεώνονται πληροφορίες όσων επιθυμούν να παρέχουν και όσων εντέλει παρέχουν εθελοντική εργασία στο Δήμο και στους Οργανισμούς του. Απώτερος σκοπός είναι να οργανώσουμε ένα δίκτυο ομάδων εθελοντών - συνεργατών που προσφέρουν ανιδιοτελώς τον ελεύθερο χρόνο τους, τις δεξιότητες και τη γνώση τους πάνω στους τομείς που δραστηριοποιούνται, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Πρόκειται για μια ενέργεια που τεκμηριώνει την εθελοντική προσφορά των ενεργών πολιτών, ενώ παράλληλα συνιστά παρακαταθήκη και βάση για την οργάνωση της δράσης της Τοπικής Κοινωνίας.

Εθελοντισμός με Πιστοποίηση και Ασφάλεια

Στόχος μας είναι:

Να πιστοποιήσουμε τον εθελοντή που προσφέρει δωρεάν τις υπηρεσίες του αλλά και να του παρέχουμε ασφάλεια για κάθε δράση στην οποία συμμετέχει. Αυτό επιτυγχάνεται παρέχοντάς του ασφαλιστική κάλυψη για τις εθελοντικές του δράσεις και πιστοποίηση για τη συμμετοχή του στις δράσεις αυτές. Στο σχεδιασμό μας είναι και να συνδεθεί η υπηρεσία με κάποιο φορέα Διαπίστευσης Εθελοντισμού για να έχει εθνική εμβέλεια σαν υπηρεσία.

 

Πρόκειται για μια ενέργεια που ολοκληρώνει την ιδέα ίδρυσης και λειτουργίας του Γραφείου Εθελοντισμού παρέχοντας στους συμμετέχοντες και εγγεγραμμένους του μητρώου ώθηση και παρότρυνση για περισσότερες εθελοντικές ενέργειες στην πόλη.

Η παραπάνω δράση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία, τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, την Κίνηση Εθελοντών SCI Ελλάς και άλλους εθελοντικούς φορείς Δημοτικών Αρχών.

Πρόγραμμα Εθελοντικής Προστασίας Δασών & Αλσών

Καθήκον κάθε δημοτικής αρχής είναι να θέτει στις άμεσες προτεραιότητες της την προστασία Δασών και Αλσών απέναντι σε κινδύνους που μπορούν να βλάψουν την ύπαρξη τους (π.χ. πυρκαγιά). Ο Συνδυασμός μας πρόκειται να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες για την προστασία Δασών και Αλσών της πόλης, που οφείλουμε να διατηρήσουμε, αλλά και να προφυλάξουμε, αφού αποτελούν περιουσιακά στοιχεία του Δήμου Αθηναίων, δηλαδή των κατοίκων της πόλης.

Στόχος μας είναι να δημιουργηθούν μικρές ομάδες τεσσάρων έως έξι ατόμων. Ο ομάδες αυτές θα αναλάβουν την προστασία συγκεκριμένης περιοχής η καθεμία, μέσω πεζοποριών-περιπολιών κ.λπ., ειδικά κατά τους μήνες υψηλής επικινδυνότητας. Οι ομάδες αυτές ενισχύονται από τις δομές του Δήμου και από κοινού φροντίζουν για την ευαισθητοποίηση και άλλων πολιτών.

Αυτή η δράση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, το Πυροσβεστικό Σώμα και με εθελοντικές περιβαλλοντικές οργανώσεις της Αττικής που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον συμμετοχής. Να σημειωθεί ότι δεν υπήρχε μέχρι σήμερα ένα οργανωμένο σχέδιο εκ μέρους του Δήμου για να τους συντονίσει.

Πρόγραμμα Εθελοντικής Ξενάγησης τουριστών και επισκεπτών: «περπατάμε την Αθήνα»

Εθελοντές θα συνοδεύουν και θα ξεναγούν επισκέπτες Έλληνες και Ξένους σε οργανωμένους θεματικούς περιπάτους και διαδρομές με θεματικό χαρακτήρα, π.χ. η αρχαία Αθήνα, η βυζαντινή Αθήνα, η νεότερη Αθήνα, η Αθήνα της γαστρονομίας, η Ολυμπιακή Αθήνα, η Αθήνα των μουσείων, για να δοθεί η δυνατότητα στους επισκέπτες της Αθήνας να γνωρίσουν την πόλη. Ειδικά προγράμματα μπορούν να σχεδιαστούν για τα παιδιά. Ένα παράδειγμα είναι η διαδρομή από το Μουσείο της Ακρόπολης μέσω της Πλάκας στην Πλατεία Κλαυθμώνος και μέσω της Πανεπιστημίου και της Πατησίων στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Μέσω της Ιστοσελίδας, και των Social Media των «Εθελοντών της Αθήνας», θα ενημερώνονται οι επισκέπτες της Αθήνας από πια σημεία, τι ώρα και ημέρα θα γίνονται οι περίπατοι με ξενάγηση στα Αγγλικά ή και άλλες γλώσσες από τους «Εθελοντές της Αθήνας».

Αυτή η δράση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τα Υπουργεία Τουρισμού και Πολιτισμού, τις Σχολές ξεναγών του ΕΟΤ και με εθελοντικές πολιτιστικές οργανώσεις της Αττικής.

Πρόγραμμα «Προστατεύω»

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εθελοντικής Δράσης για τη Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων και την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών «Προστατεύω», το οποίο χρήζει άμεσης ενεργοποίησης και επέκτασης εκ μέρους του Δήμου της Αθήνας, στοχεύει στην εκπαίδευση Εθελοντών για την απόκτηση δεξιοτήτων Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς (Νοσοκομεία, ΔΕΚΟ, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης κ.ά.) και βασικές θεματικές ενότητές του είναι:

  • Οι γνωσιακές παράμετροι του κινδύνου (Στρατηγικές λύσης προβλήματος/λήψης απόφασης - Διαχείριση πληροφορίας - Λειτουργία σε ομάδες - Ψυχοκοινωνική στήριξη πληγέντων - Διαχείριση πανικού)

  • Οι Πυρκαγιές - Πλημμύρες - Ακραία καιρικά φαινόμενα

  • Οι Σεισμοί - Διασώσεις

  • Οι Πρώτες βοήθειες - Διαχείριση καταυλισμών

 

Στόχος μας είναι να δραστηριοποιήσουμε, να πείσουμε, να ενθαρρύνουμε και να υποστηρίξουμε, ως Δημοτική Αρχή τους πολίτες να μετατραπούν σε εθελοντές και να συμμετάσχουν στο σημαντικό αυτό Πρόγραμμα προκειμένου να αποκτήσουν την απαιτούμενη γνώση και εξειδίκευση που ουσιαστικά αποτελεί ένα σημαντικό εφόδιο ζωής για τη διαχείριση κινδύνων και κρίσεων και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Έτσι ενισχύεται η έννοια του εθελοντισμού στη συνείδηση όλων όσων επιθυμούν και θέλουν να προστατεύσουν τον τόπο και το συνάνθρωπό τους και οδηγεί στη δημιουργία εκπαιδευμένων πολιτών σε θέματα αυτοπροστασίας και γνώσης κινδύνου, που σημαίνει λιγότερα ατυχήματα, περισσότερη υπευθυνότητα, καλύτερος συντονισμός.

Θεσμοθέτηση Μηνιαίας Δράσης «Καθαρίζουμε την Αθήνα»

Στόχος μας είναι να ενεργοποιηθούν οι πολίτες και οι εθελοντικές οργανώσεις, προκειμένου την τελευταία Κυριακή κάθε μήνα να συγκροτούνται σε μεικτές ομάδες και να συλλέγουν, με τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό που θα τους παρέχει ο Δήμος, τα απορρίμματα από το κέντρο της πόλης, τις γειτονιές, τα πάρκα και τους λόφους της Αθήνας. Στη συνέχεια αυτά θα ανακυκλώνονται.

Πρόκειται για μια ενέργεια στην οποία ενώνονται Εθελοντικές Ομάδες, Δήμοι, Επιχειρήσεις και απλοί Πολίτες για να στείλουν μαζικό μήνυμα για την Προστασία του Περιβάλλοντος και την ανάδειξη των “παραμελημένων” περιοχών της πόλης μας. Είναι μια ιδέα που μπορεί να μετατραπεί σε θεσμό για την πόλη και να αποφέρει τεράστια οφέλη στο περιβάλλον, αλλά κυρίως στο κοινωνικό σύνολο.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ