Skip to main content

Αθήνα σύγχρονη

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης βρίσκονται από τη φύση τους πιο κοντά στον πολίτη, από την κεντρική διοίκηση. Για το λόγο αυτό καθίστανται περισσότερο ικανοί να χαράξουν και να εφαρμόσουν μια αποτελεσματικότερη κοινωνική πολιτική, προκειμένου να βελτιώσουν την ποιότητα της καθημερινής ζωής των πολιτών. Η οικονομική κρίση όμως επέφερε νέα δεδομένα και έχει δημιουργήσει μεγαλύτερες ανάγκες για δημιουργία περισσότερων κοινωνικών υποδομών από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η δημιουργία αυτών θέτει νέες βάσεις αναδιοργάνωσης των κοινωνικών

πολιτικών και του κοινωνικού ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης όπως καταγράφεται στη Νέα Αρχιτεκτονική του Καλλικράτη.

Στόχος της δικής μας Δημοτικής μας αρχής θα είναι η στήριξη όσων συμπολιτών μας έχουν μεγαλύτερη ανάγκη: ατόμων με αναπηρία, ανέργων, αρχηγών μονογονεϊκών οικογενειών, κακοποιημένων γυναικών, αποφυλακισμένων, πρώην χρηστών ναρκωτικών, μεταναστών, παλιννοστούντων ομογενών, καθώς και άλλες κατηγορίες ατόμων που βιώνουν ή απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας. Οι δράσεις μας αποβλέπουν στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους και στη διασύνδεσή τους με τις δομές προώθησης στην απασχόληση και τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας.

 

Στα πλαίσια αυτά θα αναμορφώσουμε πλήρως το Σύστημα Επιλογής για τους Παιδικούς Σταθμούς. Θα εφαρμόσουμε ένα νέο, πιο δίκαιο τρόπο επιλογής για την ένταξη των νηπίων και βρεφών στους παιδικούς σταθμούς. Αλλάζει η μοριοδότηση, καθώς με τον τρόπο που γίνεται σήμερα ουσιαστικά αποκλείονται οι γονείς που έχουν δουλειά, επειδή έχουν κάποιο εισόδημα, ενώ στην πραγματικότητα είναι αυτοί που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Με το νέο σύστημα, συνυπολογίζονται και πάλι ασφαλώς τα οικονομικά των γονέων, όμως προτεραιότητα δίνεται στις μονογονεϊκές οικογένειες και στη συνέχεια σε αυτές που εργάζονται και οι δύο γονείς. Οι αιτήσεις γίνονται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο και χωρίς την προσκόμιση χαρτιών και δικαιολογητικών, τα αποτελέσματα θα βγαίνουν επίσης ηλεκτρονικά με αυτοματοποιημένο και αδιάβλητο τρόπο και οι επιτυχόντες πρέπει στη συνέχεια να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά, αλλιώς χάνουν τη σειρά τους από τους επιλαχόντες.

 

Στο νέο περιβάλλον που χ, συχνά η τρίτη ηλικία μένει χωρίς ρόλο, χωρίς τη νέα γνώση, χωρίς δεξιότητες. Έτσι, πολλές φορές, με τη συνοδεία και οργανικών παθήσεων, την εμφάνιση κινητικών δυσκολιών και τη μείωση των κοινωνικών επαφών, οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας απομονώνονται.

Η Δημοτική μας παράταξη είναι έτοιμη να εργαστεί συστηματικά για την κοινωνική ένταξη και τη συναισθηματική υποστήριξη των μεγαλύτερων σε ηλικία συμπολιτών μας. Η δημιουργία περισσότερων Λεσχών Φιλίας, ώστε να εξυπηρετηθούν τα άτομα της τρίτης ηλικίας και να νιώθουν την ανθρώπινη ζεστασιά και την κοινωνική υποστήριξη, να έρχονται σε επαφή με συνομήλικους, να ενημερώνονται και να ψυχαγωγούνται. Επίσης, το πρόγραμμα των Λεσχών Φιλίας περιλαμβάνει δημιουργική απασχόληση, εργοθεραπεία, φυσιοθεραπεία, επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους, καλλιτεχνικές δραστηριότητες, ημερήσιες εκδρομές και περιπάτους.

Για τον σκοπό αυτό, καταγράφουμε τις ανάγκες που υπάρχουν ανά Δημοτικό Διαμέρισμα και προχωρούμε στη σταδιακή ικανοποίησή τους.

 

Η Ελλάδα και ιδιαίτερα η πόλη των Αθηνών είναι τόπος υποδοχής μεγάλου αριθμού μεταναστών. Ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες, ο ρυθμός εισόδου στη χώρα έχει αυξηθεί ραγδαία. Η Αθήνα είναι μια πόλη με πολλά πρόσωπα και αποτελεί κόμβο πολλών πολιτισμών και νοοτροπιών. Προκειμένου να ενσωματωθούν οι μετανάστες στην ελληνική πραγματικότητα, ο Δήμος Αθηναίων πρέπει, στο επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών του να εξαλείψει οποιαδήποτε μορφή διάκρισης σε βάρος υπηκόων τρίτης χώρας, εφόσον παρατηρούνται τέτοια φαινόμενα, και να εφαρμόσει την αρχή της ίσης μεταχείρισης, σε κάθε πτυχή της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής της πόλης, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής κοινωνικής συνοχής. Επιπλέον, πρέπει να επιδιωχθεί ο σχεδιασμός και η εφαρμογή πολιτικών οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές και κοινωνικές πτυχές της ένταξης, αλλά και την ιστορική, πολιτιστική και θρησκευτική πολυμορφία, την ιδιότητα του πολίτη, τα πολιτικά δικαιώματα και τη συμμετοχή των μεταναστών στα κοινά. Σημαντική πρέπει να είναι η συνεισφορά του Δήμου και στην όψη της επιμόρφωσης των μεταναστών, αφού στόχος μας είναι να προσφέρονται σε ενήλικους αλλοδαπούς μαθήματα ελληνικής γλώσσας, ώστε να διευκολύνεται, αλλά και να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής τους, ενισχύοντας παράλληλα και τη διαδικασία της κοινωνικής τους ένταξης και προωθώντας την κοινωνική συνοχή.

Είναι σημαντικό σε όλα αυτά να υπάρχει ισορροπία και να προστατεύονται ουσιαστικά οι ίδιοι οι μετανάστες -αλλά και το κοινωνικό σύνολο- από ενέργειες που μπορεί να οδηγήσουν στην γκετοποίησή τους, μπορεί να συμβάλουν στη δημιουργία προβλημάτων και να ενεργοποιήσουν αρνητικά αντανακλαστικά.

Η δική μας Δημοτική Αρχή θα υλοποιήσει δράσεις για την Ευαισθητοποίηση της Τοπικής Κοινωνίας σε Ζητήματα Μεταναστών, σε συνεργασία με άλλους φορείς, πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως Φεστιβάλ, Ημερίδες και Ημέρες αφιερωμένες σε αυτόν τον σκοπό.

 

Η ύπαρξη άστεγων συμπολιτών μας συνιστά τεράστια αποτυχία για τον πολιτισμό μας. Στόχος μας είναι σε πέντε χρόνια από σήμερα κανένας συνάνθρωπός μας να μη μένει στον δρόμο, να θέλει να βρει στέγη και να μην μπορεί. Η Δημοτική Κοινωνική Στέγη είναι η ελάχιστη αυτονόητη υποχρέωση ενός Δήμου που θέλει να θεωρείται σύγχρονος και πολιτισμένος. Πρώτο βήμα είναι η βελτίωση των υφιστάμενων Δομών Φιλοξενίας Αστέγων. Επιπλέον, θα πρέπει να οργανωθεί βραχυπρόθεσμη φιλοξενία σε οικογένειες με παιδιά που βρίσκονται σε εξαιρετική ανάγκη, μέσω της αξιοποίησης ακινήτων που βρίσκονται στη δικαιοδοσία του Δήμου σε συνεργασία με αρμόδιους Κρατικούς φορείς. Επίσης, η Δημοτική μας Αρχή θα υλοποιήσει σχέδιο για τη δημιουργία ενός πρότυπου κέντρου ημέρας και ενός πρότυπου κέντρου νύχτας, για τους άστεγους συμπολίτες μας με τη συνεισφορά μεγάλων φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων της χώρας. Τέλος ο Δήμος θα πρέπει Ο Δήμος να δημιουργεί τις συνθήκες μέσα στις οποίες θα μπορεί, όποιος θέλει, να προσφέρει σε όσους συμπολίτες μας έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

 

Η Αθήνα είναι μια πόλη αφιλόξενη για ανθρώπους με αναπηρία. Είναι υποχρέωσή όλων μας να εργασθούμε σκληρά ώστε αυτή η πραγματικότητα να αλλάξει. Σχεδιάζουμε εκτεταμένα προγράμματα καταπολέμησης των προκαταλήψεων απέναντι στα άτομα με αναπηρία καθώς επίσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για ανάληψη πρωτοβουλιών στη φιλοσοφία της συνύπαρξης όλων ανεξαιρέτως των πολιτών. Η προσβασιμότητα των συμπολιτών μας με αναπηρία στα δημόσια και δημοτικά κτίρια και σε όλες τις κοινωνικές και άλλες δομές της πόλης αλλά και η κυκλοφορία τους στα πεζοδρόμια της πόλης είναι αναφαίρετο δικαίωμά τους.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ