Skip to main content

Αθήνα Πράσινη

ΣΧΕΔΙΟ Α: ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΟΥ

Στο Δήμο της Αθήνας εντοπίζεται μια πληθώρα παλαιών κτηρίων εκ των οποίων ορισμένα είναι σε θέση να αναπαλαιωθούν ενώ άλλα κρίνονται ακατάλληλα και μη ασφαλή με αποτέλεσμα την επιβεβλημένη κατεδάφισή τους.

Α. Εκμετάλλευση κτηρίων προς κατεδάφιση: Εκμετάλλευση των ήδη χρησιμοποιημένων οικοδομικών υλικών για την ανοικοδόμηση νέων και την αναπαλαίωση άλλων κτηρίων.

Η πληθώρα των ήδη υπάρχοντών εγκαταλελειμμένων κτηρίων μπορεί να αποτελέσει πηγή εκμετάλλευσης και πρώτης ύλης για την κατασκευή νέων κτηρίων και την ανοικοδόμηση και ανακαίνιση της Αθήνας. Συνεπώς, τα κτήρια αυτά δεν πρέπει να προσεγγίζονται από τη Δημοτική Αρχή ως «σκουπίδια» αλλά περισσότερο ως μια «πρώτη ύλη» η οποία θα συμβάλλει στη μείωση του κόστους των Δήμων και των δημοτών.

Συγκεκριμένα, στα κτήρια προς κατεδάφιση θα λάβει χώρα προσεκτική διαλογή οικοδομικών και άλλων υλικών, εκ των οποίων ορισμένα θα κρίνονται ανακυκλώσιμα και θα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Σε αυτό το σημείο θα μπορούσε να εφαρμοστεί η τεχνική που ανέπτυξε η Lendager Group στη Δανία της Κοπεγχάγης 1 : πρόκειται για μια νέα μέθοδο ανακύκλωσης τούβλων από τοίχους παλαιών κτηρίων, η οποία προβλέπει, καθώς η ανακύκλωση κάθε τούβλου μεμονωμένα είναι αδύνατη, την αφαίρεση και εξόρυξη τοίχων ή μέρος αυτών κατά τρόπο που θα μπορεί να τοποθετηθεί στην πρόσοψη του προς οικοδόμηση κτηρίου. (Η Recourse Rows στο Ορεσταντ της Κοπεγχάγης θα είναι η πρώτη κατοικήσιμη οικιστική περιοχή που θα χτιστεί βάσει αυτού του μοντέλου).

Τα οικόπεδα των πλέον κατεδαφισμένων κτηρίων μπορούν προσωρινά η μόνιμα να χρησιμοποιηθούν ποικιλοτρόπως:

 • Δημιουργία ανοιχτών πράσινων χώρων (green spaces)

 • Χώροι Συλλογής Σκουπιδιών και Ξεχωριστής Ανακύκλωσης

 • Χώρος εγκατάστασης Πράσινων Σημείων


 


 

Β. Κτήρια και Οικοδομές με δυνατότητα ανακαίνησης-αναπαλαίωσης.

Για κτήρια τα οποία δεν κρίνονται ως επειγόντως κατεδαφιστέα και τα οποία μπορούν να αναπαλαιωθούν, καθώς και κτήρια τα οποία αποτελούν στοιχεία της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς της Αθήνας πρέπει να λάβουν χώρα βιώσιμες στρατηγικές αναβίωσης και αναστήλωσης.

Συγκεκριμένα, για την αναπαλαίωση, ανακαίνιση και συντήρησή τούς θα χρησιμοποιηθούν τα υλικά που δύνανται επαναχρησιμοποίησης και επανεκμετάλλευσης από τα κτήρια που έχουν κριθεί ως μη βιώσιμα και έχουν κατεδαφιστεί. Επιπλέον, αντί να βαφτούν εξωτερικά τα προς αναπαλαίωση κτήρια, μπορούν στις εξωτερικές τους προσόψεις να φυτευτούν αναρριχόμενα φυτά που θα καλύπτουν κάθετα όλη την έκταση του νέου/ ανακαινισμένου κτηρίου. Με αυτόν τον τρόπο, το κτήριο αποκτά ένα σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας, και συγκεκριμένα ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της φυσικής μόνωσης που θα προσφέρει η χλωρίδα και δεν θα επιτρέπει στις υψηλές εξωτερικές θερμοκρασίες να επηρεάσουν την εσωτερική θερμοκρασία του κτηρίου. Εν γένει, τα νέα κτήρια μπορούν να σχεδιαστούν με σκοπό τη μείωση της απαιτούμενης καταναλώσιμης ενέργειας. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσω της στρατηγικής φύτευσης στον περιβάλλοντα χώρο, αλλά και με την εξασφάλιση ροής ηλιακού φυσικού φωτός στον εσωτερικό χώρο του κτιρίου.


 

ΩΦΕΛΗ:

 • Μείωση Δημοτικών Δαπανών

 • Μείωση Καταναλώσιμης Ενεργειας

 • Μείωση Δαπανών και Κόστους των δημοτών

 • Ανακύκλωση

 • Μείωση Απορριμμάτων Οικοδομής

 • Αύξηση Ανοιχτών Πράσινων Χώρων

 • Νέες Θέσεις Εργασίας

 • Εξειδικευμένο Εργατικό Δυναμικό

 • Συγκεντρωμένα Πράσινα Σημεία στις οικοδομές κατεδαφισμένων κτηρίων


 


 


 


 

ΣΧΕΔΙΟ Β : ΝΕΡΟ (WATER HARVESTING AND REUSE )

Στόχος είναι η επαναχρησιμοποίηση του νερού όπου αυτό είναι εφικτό πριν την επαναπροώθηση του στα φυσικά συστήματα ροής μέσω της χρήσης «καθαρής ενέργειας».

Α)ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΒΡΟΧΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ( water harvesting )

Πρόκειται για μια παραδοσιακή μορφή αποθήκευσης νερού με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή του

 • Σύστημα Τόκιο: κάθε κτήριο έχει μια υπόγεια δεξαμενή νερού η οποία συνδέεται με το σύστημα νερού του κτηρίου. Η δεξαμενή είναι σχεδιασμένη με τρόπο ώστε να καταλήγει σε αυτή το βρόχινο νερό το οποίο μετέπειτα μπορεί να ως μη πόσιμο νερό για οικιστική χρήση (πχ. Νερό τουαλέτας, οικιστικές εργασίες, ύδρευση)

 • Σύστημα Κοπεγχάγης (Lendager Group): To νερό μαζεύεται από ειδικά συστήματα ή δεξαμενές νερών ή ηλιακά κύτταρα και στη συνέχεια το νερό αυτό παρεισφρέει στο σύστημα νερού του κτηρίου και χρησιμοποιείται ως μη πόσιμο νερό για οικιστική χρήση.

Στο Dehli της Ινδίας η περισυλλογή βρόχινου νερού αποτελεί νομική υποχρέωση για κάθε κτήριο του οποίου η στέγη είναι παραπάνω από 100 τετ. μέτρα και το εμβαδόν του οικοπέδου 1000 τετ. μέτρα.

Η εφαρμογή αυτού του σχεδίου υπόσχεται στους δημότες σημαντική μείωση των δαπανών τους για την κατανάλωση νερού.

B) ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΝΕΡΟΥ (water leakage control)

To νερό που χάνεται λόγω διαρροών και που συχνά δημιουργεί προβλήματα στις πυκνοκατοικημένες περιοχές και στις αστικές υποδομές είναι ένα ζήτημα που μείζονος σημασίας. Υπολογίζεται πως στις ανεπτυγμένες χώρες η αξία του νερού που χάνεται λόγω ατυχημάτων και διαρροών ανέρχεται στα $3 δισεκατομμύρια δολάρια (World Bank 2016).

To πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί με προηγμένα συστήματα μετρήσεων υποδομής(Advanced Metering Infrastructure –AMI) 2 τα οποία θα ειδοποιούν άμεσα και σε πραγματικό χρόνο την αρμόδια δημοτική αρχή να λάβει δράση.

(Μειονέκτημα: ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να αποδειχθεί δαπανηρό και απαιτεί επενδύσεις)


 

ΣΧΕΔΙΟ 3: ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΣΤΕΓΕΣ ΑΘΗΝΑΣ

Οι πράσινοι ανοιχτοί χώροι στις πόλεις (πάρκα, δημόσιοι και ιδιωτικοί κήποι, δέντρα στο δρόμο κτλ) λειτουργούν ως «πράσινα πνευμόνια» των πόλεων καθώς συμβάλουν στη βιωσιμότητα του αστικού οικοσυστήματος, απορροφώντας και καταπολεμώντας την ατμοσφαιρική ρύπανση ή ακόμα και φιλτράροντας απόβλητα νερού, δημιουργώντας βιότοπους για τη διαβίωση της πανίδας της πόλης και παρέχοντας ψυχαγωγικά οφέλη για τους κατοίκους της πόλης.

Πιο σημαντικά, η παρουσία πράσινων περιοχών και τοπίων συμβάλει στη μετρίαση υπερβολικά υψηλών θερμοκρασιών, οι οποίες πλήττουν την Αθήνα τους καλοκαιρινούς μήνες. Υπολογίζεται πως μια αύξηση 10% της διαμέτρου που καλύπτουν τα δέντρα μειώνει την καταναλώσιμη για θέρμανση ή ψύξη ενέργεια 5-10%. Επιπλέον η ενίσχυση της αστικής χλωρίδας βοηθά στην καταπολέμηση των επιπτώσεων ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων.

Προκειμένου να ενισχυθεί η χλωρίδα της Αθήνας, και καθότι πρόκειται για μια πυκνοκατοικημένη περιοχή με ελάχιστο χώρο να δημιουργηθούν νέες πράσινες εκτάσεις, η Δημοτική Αρχή μπορεί να υιοθετήσει μια πολιτική «πράσινων στεγών και προσόψεων των κτηρίων». Το σχέδιο αυτό προβλέπει την ενίσχυση της χλωρίδας μέσω της φύτευσης κατάλληλων φυτών, λαχανικών και πρασινάδας στις στέγες των κτηρίων, και κυρίως των ταρατσών πολυκατοικιών που δεν χρησιμοποιούνται. Παράλληλα, μπορούν να προστεθούν αναρριχόμενα φυτά «πράσινες κουρτίνες» στα κτήρια.

Το σχέδιο αυτό, πέρα από το αισθητικό πλεονέκτημα αφού θα ομορφύνει και θα φωτίσει πολύ το συχνά «σκοτεινό» περιβάλλον της Αθήνας, συμβάλει στην αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης των κτηρίων , ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, με παράλληλο αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας και συνεπώς του κόστους αυτής .


 

ΣΧΕΔΙΟ 4: ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ-ΑΠΟΜΑΚΥΡΝΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ 5: ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ-ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ 6: ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ -

- Υιοθέτηση Συστήματος ‘PAYT: Pay as you throw’

ΣΧΕΔΙΟ 7 ATHENS ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΝΗ ( GREEN ZONE )

-Σύστημα Πράσινης Ζώνης σε περιοχή της Αθήνας (όμοια με το σύστημα Βερολίνου και τις προδιαγραφές της Ε.Ε., παράλληλα με το Δακτύλιο αλλά σε μικρότερη διάμετρο)

 


 

1 https://lendager.com/en/news/introducing-upcycle-brick-modules-world/

2 Η AMI για το νερό, όπως συμβαίνει και με τους μετρητές ηλεκτρικού ρέυματος, είναι ένα εξελιγμένο αμφίδρομο σύστημα επικοινωνίας που επιτρέπει στο βοηθητικό πρόγραμμα(Δήμο) και στον πελάτη(Διαχειριστή) να λαμβάνει και να αντιδρά σε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, όπως σήματα τιμών και χρήση.

Μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην πρόληψη περαιτέρω αλλοίωσης-διαρροών. Για παράδειγμα, ένας έξυπνος μετρητής(ΑΜΙ) είναι πιο ευαίσθητος στις χαμηλές ροές νερού, καθιστώντας τον πιο ακριβή και περιεκτικό. Αντίθετα, ένας παραδοσιακός μετρητής νερού μετράει τη συνολική κατανάλωση ενός κτιρίου ή ενός σπιτιού, πράγμα που σημαίνει ότι οι διαρροές είναι δύσκολο να εντοπιστούν.

Με την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών και αισθητήρων παρέχονται έγκαιρα οι κατάλληλες πληροφορίες που χρειάζονται για να εντοπιστούν αδυναμίες και βλάβες με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και την επιδιόρθωση διαρροών πριν την επέκταση του προβλήματος.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ