Skip to main content

Αθήνα: Δήμος συμμετοχικός

 

 

Η νέα Αθήνα που οραματιζόμαστε έχει κύρος, αξιοπρέπεια και ισχυρούς θεσμούς. Πορεύεται με αυτοπεποίθηση και ασφάλεια, με δύναμη λόγου και παρουσίας στο νέο σκηνικό που διαμορφώνεται. Με ανθρωπιά, ασφάλεια, κοινωνικότητα και πολιτισμό. Με ελευθερία, αλληλεγγύη και εξωστρέφεια. Η Αθήνα προχωράει μπροστά και συνθέτει αξιοποιώντας τη δημιουργική ικανότητα των πολιτών της.

 

  • Συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων

Η νέα δημοτική διοίκηση που θέλουμε, στηρίζεται στο μετασχηματισμό του διοικητικού συστήματος στο Δήμο. Η βελτίωση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας στην πολιτική και τη διοίκηση του Δήμου είναι το πρώτο βήμα. Η απ’ ευθείας συμμετοχή των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων και στην επίλυση των προβλημάτων είναι το επόμενο βήμα. Η άμεση δημοκρατία είναι μία από τις συμβολές του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού στην ανθρωπότητα. Η επανάσταση της επικοινωνίας και η χρήση των νέων τεχνολογιών δημιουργούν την αναγκαία δυναμική για τη συμμετοχή των πολιτών στο δημόσιο διάλογο και τη λήψη των αποφάσεων, με άμεση συνέπεια τον εκσυγχρονισμό της δημοτικής διοίκησης.

 

Αυτό σημαίνει πως:

  • Η ενεργός ιδιότητα του πολίτη πρέπει να εμπεδωθεί, κυρίως στους νεότερους, που αδιαφορούν για τα κοινά μέσω εκστρατείας ενημέρωσης από τα social media.

  • Είναι βασική η εκτεταμένη συμβολή των επιτροπών πολιτών και των τοπικών δημοψηφισμάτων προκειμένου να εκτιμηθεί η άποψη της τοπικής κοινωνίας για ζητήματα προγραμματισμού και σχεδιασμού των τοπικών θεμάτων σε επίπεδο Δημοτικού Διαμερίσματος.

  • Η πρόσβαση των πολιτών σε πληροφορίες, που αφορούν στην πολιτική και στην επίδοση της δημοτικής Αρχής στους διάφορους τομείς, πρέπει να είναι άμεση.

  • Είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν οι θεσμοί και τα βήματα, όπου οι πολίτες θα μπορούν να ασκούν το δικαίωμα στο διάλογο για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος.

 

Στη σύγχρονη Ελλάδα το αίτημα για συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων είναι επιτακτικό. Το κεντρικό κράτος συρρικνώνεται και οι πόλεις μπαίνουν ξανά στο προσκήνιο, αποκτούν νέους ρόλους. Ανακύπτουν νέες ευκαιρίες και δυνατότητες για τη ζωή των πόλεων. Η διαφορετικότητα των πόλεων αποτελεί μηχανισμό δημιουργικότητας. Οι πόλεις είναι φορείς διαφορετικών προοπτικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών. Η σύνθεση είναι σημαντική, σήμερα περισσότερο από ποτέ, για την οικονομική ευμάρεια και τον κοινωνικό εκσυγχρονισμό των πόλεων. Οι πόλεις γίνονται σήμερα κέντρα εξειδικευμένης γνώσης. Σε αντίθεση με το προηγούμενο μοντέλο σύμφωνα με το οποίο η κάθε μεγάλη πόλη ήταν κέντρο σχεδόν κάθε είδους εμπορικής, παραγωγικής, οικονομικής, επιστημονικής, συνεδριακής, αθλητικής δραστηριότητας, σήμερα οι πόλεις προωθούν εξειδικευμένες δραστηριότητες εστιάζοντας στις ειδικές δυνατότητές τους.

 

Στο κέντρο της πολιτικής μας πρότασης για την Αθήνα είναι η ανάδειξη και η πρωτοβουλία των τοπικών κοινωνιών. Η ανάγκη των ανθρώπων για κοινωνικότητα και αλληλεγγύη καλύπτεται με την ύπαρξη τοπικών κοινοτήτων.

Μέσα σε μια ανοιχτή κοινωνία οι τοπικές κοινότητες μετατρέπουν τις ομάδες ανθρώπων σε κοινωνικές οντότητες που χαρακτηρίζονται από κοινή τοπική κουλτούρα, ήθη, έθιμα και παραδόσεις και συνδέουν τους πολίτες με ηθικούς δεσμούς. Αυτή είναι και η διαφορά των τοπικών κοινοτήτων με τις ομάδες συμφερόντων και τις συντεχνίες.

Στις ανεξάρτητες δημοκρατικές κοινωνίες η επιλογή του πολίτη να συμμετέχει σε μία κοινότητα είναι δική του συνειδητή απόφαση. Η συμμετοχή κάτω από πίεση ή μετά από καλλιέργεια τεχνητών ενοχών ακυρώνει την ίδια την ουσία των τοπικών κοινοτήτων.

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ